کتاب فروشی بیوشیمی گیاهی در کتاب فروشی ما

کتاب بیوشیمی گیاهی تالیف هنس والتر هلدت بوده و توسط احمد شفیعی و مهدی قنواتی ترجمه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعداد صفحات کتاب : 500 صفحه

قیمت پشت جلد: 9300 تومان 

شماره تماس جهت خرید کتاب: 03132666635 و یا 09130002501 

 

در صورت تمایل به اطلاع از تازه های کتاب، آدرس ایمیل و رشته خود را به شماره 10003112666635 ارسال نمایید، لیست کتاب های چاپ شده هر ماه برای شما ارسال خواهد شد.