کتاب فروشی حرفه ای

کتاب فروشی و معرفی کتابهای شما در ادارات، همایشها، جشنواره ها، مسابقات و...

آیا شما در ادار ه، مؤسسه، سازمان یا ارگان خود، امکان معرفی کتاب خود را جهت خرید توسط آن مرکز و توزیع بین همکاران به مناسبت های مختلف (همایش، جشنواره ها، مراسمات و...) دارید.

اگر این امکان برای شما مهیا است ولی شما به دلایلی تمایل به معرفی کتاب و کتاب فروشی خود ندارید، می توانید کتابهای سایر مؤلفین ما را معرفی نمایید تا توسط اداره یا شرکت شما (با تخفیف) خریداری شود.

از دیگر سو، با توجه به انجام عمل مشابه توسط سایر مؤلفین و معرفی کتاب شما این زنجیره ادامه پیدا کرده و ماحصل آن فروش کتاب شما نیز خواهد بود.

فروش کتاب و کتابفروشی تخصص ماست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 03112666635 و یا 09130002502 تماس حاصل نمایید.