این کتاب شامل تعدادی تمرین ها،فعالیت ها،سوالات و پرسش و پاسخ ها یی هدفدار در ارتباط با درس علوم می باشد. این کتاب مکمل کتاب درسی علوم بوده، به گونه ای که دانش آموز پس از فرآیند تدریس با حل آن مفاهیم را بهتر درک نموده و به یادگیری پایدار خواهد رسید.
فراگیر در هر فصل کتاب با تعدادی تمرین متنوع از جمله تمرینات وصل کردنی،رسم کردنی، حل جدول های مختلف و... روبه رو می شود که هریک به گونه ای موجب عمق بخشیدن به آنچه یاد گرفته است، می شود.
در هر فصل متناسب با موضوعات گوناگون ،مطالبی تحت عنوان دانستنی ها آمده است که مطالعه آن ها سبب می شود شما با مطالبی فراتر از کتاب درسی آشنا شوید.
در بخش پایانی تعدادی نمونه سوال میان نوبت،نوبت اوّل و دوّم جهت آشنایی فراگیران و اولیا آورده شده که انشاء الله مثمر ثمر باشد.

http://www.behtanashr.ir/images/com_adsmanager/ads/_63_1.jpg