طراحی و چاپ و فروش کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی در انتشارات بهتاپژوهش


کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی شامل هشت فصل است که به زبان ساده و با مثال های متعدد بخصوص در قسمت برنامه نویسی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

در فصل اول خوانندگان با مفاهیم اولیة کامپیوتر و نسل های مختلف آن آشنا خواهند شد؛ سپس در فصل دوم و سوم دربارة سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر به عنوان قسمت های اصلی یک سیستم کامپیوتری صحبت خواهد شد. فصل چهارم تحت عنوان الگوریتم ها و فلوچارت ها مقدمه ای برای نوشتن برنامه در فصل های بعدی به حساب می آید. در این فصل روش الگوریتم نویسی بیان شده و سپس خواننده قادر خواهد بود از اشکال هندسی برای بیان الگوریتم ها استفاده کند درنهایت با بیان مثال های متعدد، خواننده خواهد توانست روی این مباحث تمرکز بیشتری یابد.
از فصل پنجم تا فصل هشتم برنامه نویسی به زبان را از مقدمه آغاز کرده تا برای کسانی که با این زبان آشنایی ندارند نیز قابل استفاده باشد؛ سپس با بیان مثال های متعدد در
هر فصل خواننده را قدم به قدم همراهی می کنیم. در پایان هر فصل سوالهایی برای سنجش خواننده مطرح شده که با مراجعه و انجام آنها درک بیشتری از هر فصل ایجاد خواهد شد.

 

 قیمت با 20درصدتخفیف6400تومان

تعداد صفحات: 188

مولفین کتاب: زهرا عارف، سکینه شیرازی

فروش کتاب با 20درصد تخفیف 

شماره تماس جهت خرید کتاب:09130002502-03112666635

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب به قسمت فروشگاه  سایت مراجعه نمایید.