طراحی و گرافیک رایگان جهت چاپ کتاب شما

تخفیف ویژه نمایشگاهی جهت چاپ کتاب شما در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان (15-10 اسفند ماه)

انتشارات بهتا پژوهش اعلام می دارد در راستای ترویج فرهنگ نشر کتاب و کتاب خوانی برای مولفین محترمی که قرارداد چاپ کتاب خود را در ایام برپایی نمایشگاه فروش کتاب منعقد می نمایند، تخفیف ویژه (صفحه آرایی و طراحی جلد و چاپ کارت تبلیغاتی رایگان) ارایه می دهد.

اطلاعات و شرایط چاپ کتاب

 

برآورد هزینه چاپ کتاب

03112666635 تلفکس سامانه پیام کوتاه 10003112666635 تولید 09130002501 فروش 09130002502

زمان بازدید ساعات 21-9 پل تاریخی شهرستان، سالن2 نشر بهتاپژوهش

 کتاب فروشی

تشارات بهتاپژوهش مشاور و مجری در امر چاپ کتاب ، نشر کتاب ، صفحه آرایی کتاب ، طراحی جلد کتاب و طراحی و گرافیک و ...