چاپ کتاب راهنمای جامع نحوه پژوهش و تهیه و ارائه نتایج پژوهش های علمی در نشر بهتاپژوهش

مولف کتاب جناب آقای دکتر محمد صادق طالبی، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد میبد می باشند. 

مطالعه تاریخ علوم مختلف حاکی از آن است که توسعه و پیشرفت آنها در طول حیات خود شرایط یکنواخت و یکسان نداشته است. سرعت پیشرفت علوم در ابتدا کند و بعد بتدریج سرعت آن افزوده شده است. مهمترین عامل این پیشرفت را می‌توان بکار بستن روش‌های علمی تحقیق و پژوهش دانست. هر چقدر این شیوه بررسی تکامل می‌یابد، به همان نسبت فرآورده‌های علمی فزونی بیشتری پیدا می‌کند. شاید بتوان اینگونه بیان کرد که: پیشرفت روش‌های تحقیق و پژوهش باعث پیشرفت سایر علوم است.
جایگاه تحقیق و پژوهش هنوز آن چنان که باید در جامعه علمی ما شناخته شده نیست و کاستی‌های فراوان در آن دیده می‌شود که عدم رعایت استاندارد‌های لازم در تحقیقات به عمل آمده، یکی از عوامل رکود امر تحقیق و پژوهش می‌باشد. بدیعی است که گسترش افق آگاهی‌های علمی یک جامعه و تامین اطلاعات ضروری برای اخذ تصمیمات منطقی مرهون انجام تحقیق و به کارگیری روش‌های دقیق و صحیح علمی توسط پژوهشگران و ارائه آن به جوامع بشری می‌باشد. اکنون بدون شک هر اقدامی برای روشن ساختن اهمیت تحقیق، موانع پیش روی آن و دست‌یابی به نتایج آن حائز اهمیت است.
مسلم است بدون دسترسی محقق به اطلاعات مورد نیاز و پیشینه تحقیق، اجرای عملی تحقیق میسر نیست و بدون عرضه یافته‌های تحقیق به دنیای علم و جامعه بشری، پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.

image141

خرید کتاب با 20 درصد تخفیف 09130002502

هزینه طراحی و گرافیک

تشارات بهتاپژوهش مشاور و مجری در امر چاپ کتاب ، نشر کتاب ، صفحه آرایی کتاب ، طراحی جلد کتاب و طراحی و گرافیک و ...