چاپ کتاب اسامی علمی و پراکنش گیاهان دارویی در نشر بهتاپژوهش

خلاصه ای از کتاب به قلم مولفین

گیاهان دارویی نعمات بزرگ خداوندی هستند که در پیکره طبیعت پراکنده شده و به مرور زمان توسط انسان کشف گردیده وبه جامعه انسانی عرضه شده تا در زمینه درمان استفاده گردند. در طی یک دهه اخیر محققان موسسه جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها تحقیقات گسترده ای را شروع کرده و تمام خصوصیات گیاهان دارویی هر منطقه را شناسایی و کلید کرده و در قالب گزارش نهایی و مقاله در مجلات متنوع ارائه نموده اند. در طی سالهای گذشته بر آن شدم تا این اطلاعات را به صورت موردی بررسبی نموده و آنها را طبقه بندی نمایم. در این کتاب نام علمی و خانواده گیاهان همراه با اسامی فارسی یا محلی و پراکنش آنها در استانهای مورد بررسی آورده شده است. هدف آن است که محققان و دانشجویان، گیاهان دارویی کشور را شناخته و تحققیقات خود را در زمینه های مختلف روی آنها اجرایی نمایند. مسئله حايز اهمیت وجود اکوتیپ های مختلف گیاهی و منطقه جمع آوری آنها است که می تواند بسیار مهم باشد. همانطور که می دانید اساس اصلاح نباتات بر پایه تنوع و انتخاب بوده و با شناخت منابع ژرم پلاسمی کشور می توان روی آن برنامه ریزی نمود. همچنین می توان از بسیاری از گیاهان که در مناطق ويژه ای در حال رشد و نمو هستند و امکان دستیازی بشر به آن زیاد بوده و امکان انقراض وجود دارد از آنها حفاظت نموده ودر جهت اهلی و زراعی نمودن آنها تلاش نمود زیرا این ها میراث گرانبها برای ایندگان می باشند. این کتاب ادر جلدهای بعدی به بررسی خواص گیاهان دارویی، فرم زیستی، زمان کاشت و نیازهای اکولوژيکی و سایر اطلاعاتپرداخته که به زودی به چاپ خواهد رسید.

قیمت با20درصد تخفیف4500 تومان

فروش کتاب با 20 درصد تخفیف در فروشگاه نشر بهتاپژوهش

شماره تماس:09130002502-03112666635

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب به قسمت فروشگاه  سایت مراجعه نمایید.

 ارسال کتاب به سراسر کشور