آشنایی با سوابق دکتر رضا نجفلو مولف دو کتاب انتشارات بهتاپژوهش

 نام : رضا  نام خانوادگی: نجفلو

شغل: وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

تاریخ تولد: 09/06/1361

نشانی دفتر :کرج  عظیمیه،  میدان آزادگان بلوار طالقانی شمالی برج قائم  طبقه سوم  واحد 306

تلفن :32501739-026                          فاکس:35213847-026

                 

مدارک

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

حقوق قضایی

1382

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

1385

دانشجوی دکتری تخصصی

حقوق خصوصی

 

سوابق تدریس دانشگاهی

 الف) دانشگاه پیام نور شهرستان میانه از سال 1388- 1383

1-    حقوق مدنی 1و2و3و4و6و7،دوره کارشناسی رشته حقوق قضایی

2-    آیین دادرسی مدنی 1و2و3 ،دوره کارشناسی رشته حقوق قضایی

 

3-    ادله اثبات دعوی، دوره کارشناسی رشته حقوق قضایی

4-    حقوق بازرگانی ، دوره کارشناسی رشته حسابداری

5- کار تحقیقی 1و2 ، دوره کارشناسی رشته حسابداری

ب)دانشگاه آزاد واحد هشترود: از سال 1388-1383

1- حقوق مدنی 1و3و7 ،دوره کارشناسی  رشته حقوق قضایی

2- زبان تخصصی1و2 ،دوره کارشناسی  رشته حقوق قضایی

3- حقوق بین الملل خصوصی 1و2،دوره کارشناسی  رشته حقوق قضایی

4- آیین دادزسی مدنی 1و2،دوره کارشناسی  رشته حقوق قضایی

5-کار تحقیقی 1و2،دوره کارشناسی  رشته حقوق قضایی

6- حقوق تجارت 1و2و3و4،دوره کارشناسی  رشته حقوق قضایی

ج)دانشگاه پیام نور استان البرز

ج-1)- دانشگاه پیام نور کرج

1-1 سمینار 4 واحدی جایگزین پایان نامه ، مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

1- 2 حقوق اساسی،مقطع کارشناسی رشته مدیریت

1-3 حقوق بازرگانی،مقطع کارشناسی رشته مدیریت

ج-2)- دانشگاه پیام نور ماهدشت

1-2  حقوق مدنی 5و7، دوره کارشناسی رشته حقوق قضایی

2-2  ادله ی اثبات دعوی، دوره کارشناسی رشته حقوق قضایی

2-3  کار تحقیقی 1و2، دوره کارشناسی رشته حقوق قضایی

د)  دانشگاه جامع علمی کاربردی

د1) دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری کرج

1-   حقوق مدنی کاربردی ،رشته کاردانی شورای حل اختلاف

2-  حقوق جزایی اختصاصی کاربردی،رشته کاردانی شورای حل اختلاف

د2)  دانشگاه علمي كاربردي خانه كارگر

1- حقوق اساسي

2- حقوق تجارت

د3) دانشگاه علمي كاربردي هنر

1- حقوق تجارت

2- حقوق اساسي

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

الف) چاپ کتاب

1- چاپ کتاب تفسیر قرارداد در حقوق ایران و تطبیق آن با اصل انصاف و حسن نیت، چاپ اول، سال 90، اصفهان، انتشارات بهتا پژوهش

2- چاپ کتاب اصل حسن نیت در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، سال 90، اصفهان، انتشارات بهتا پژوهش

ب) مقالات علمی داخلی

 1- حسن نیت در تفسیر قراردادها، فصلنامه علمی آموزشی پژوهشی فهم و توان دانشگاه علمی کاربردی شهرداری، سال 89

2- اصل انصاف ، فصلنامه علمی آموزشی پژوهشی فهم و توان، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری، سال90

3- عقد فضولی در حقوق ایران، ماهنامه حقوقی احقاق، دانشگاه آزاد زنجان، سال84

4- دستور تخليه موضوع ماده  2و3  قانون ر.م.م سال 1376و طريقه الغاء آن، فصل نامه آموزشي و پژوهشي فهم و توان دانشگاه علمي كاربردي شهرداري سال 1390

5- مباني فقهي و اصول حاكم بر سرمايه گذاري در اسلام،   همايش ملي حقوق بين الملل در آيينه علوم روز، استان آذربايجان غربي، اروميه ، سال 1391

ج) مقالات علمی خارجی

1the principle of justice and its role in interpretation of contracts -   JORNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH «ژورنال isi»  

2- divorce in france and Italy     

JORNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH      «ژورنال isi »

3- the position of good intention in the interpretation of contract

   life science jornal «ژورنال isi »

4- مقاله ی حمایت زنان از منظر قوانین ترکیه، مجله علمی پژوهشی دانشگاه دولتی باکو، سال 20111

5- مقاله ی مقایسه تطبیقی حقوق و وظایف زوجین در قوانین ترکیه و ایران، مجله علمی پژوهشی دیر چلیش جمهوری آذرباییجان، سال 2011

6- مقاله ی حقوق زن در طلاق در حقوق  ایران، مجله علمی پژوهشی دانشگاه آکادمی علوم آذربایجان در مقطع دکتری تخصصی

 

د) عضویت در هیئت تحریریه مجلات و کانون های حقوقی و مهارتهاي عملي

1- عضو هیئت تحریریه گاهنامه تحلیلی خبری پادکار ،دانشگاه شهید بهشتی تهران، صاحب امتیاز نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شهید بهشتی

2-  عضو کانون وکلای دادگستری از سال 1385

3-  عضو سایت علمی نخبگان کشوری از سال 1389

4-مدر ك بين المللي مهارتهاي هفت گانه كامپيوتر صادره از بنياد بين المللي  ICDL ايران

5-مدير سايت حقوقيWWW.Equity.ir  :  

ر) موفقیتهای علمی تدریس

1- معرفی به عنوان استاد ممتاز علمی دانشگاه آزاد واحد هشترود سال1386

2-معرفی به عنوان استاد بسیجی ممتاز علمی دانشگاه آزاد واحد هشترود سال 1387

ز) حضور در سمینار ها و همایش

1ـ حضوردرسمیناربین المللیinternational interne law:e-commerce and the،تهران ،کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری کانون وکلای کشور اطریش

2- حضور در سمینار تخصصی حقوقی چالشهای قانونگذاری،کشور جمهوری آذربایجان وارائه و چاپ مقاله

3- شركت و چاپ و ارايه مقاله در همايش ملي حقوق بين الملل در آيينه علوم روز در استان آذربايجان شرقي - اروميه