چاپ کتاب و فروش کتاب روش های آماری در علوم رفتاری 

یکی از اشکالات اساسی نظام های آموزشی را میتوان عدم توجه کافی به مهارت آموزی اشاره کرد. بنابراین ضرورت دارد در تدوین محتوای آموزشی به هر سه ضلع یادگیری شامل دانش، نگرش و مهارت توجه کافی شود و استفاده از مثالهای ملموس میتواند در جهت ارتقاء فرآیند یاددهی و یادگیری بسیار مؤثر باشد. بر همین اساس نگارنده در این اثر سعی نموده است تا مباحث آماری مورد نیاز آموزگاران و مدیران دوره ابتدایی، دانشجویان رشتهی آموزش و پرورش دبستانی و علوم تربیتی را در یک مجموعه ی کوچک گردآوری نماید و سعی بر آن بوده است که با تکیه بر منابع معتبر، مطالب کتاب تا حد ممکن از لغزش علمی مصون بماند

 قیمت با 20 درصد تخفیف4000تومان

تعداد صفحات: 68

فروش کتاب با 20درصد تخفیف 

شماره تماس جهت خرید کتاب:09130002502-03112666635

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب به قسمت فروشگاه  سایت مراجعه نمایید.

صفحه آرایی حرفه ای کتاب شما در برنامه این دیزاین