پیگیری اخبار، تازه ها و کتابهای منتشر شده نشر بهتاپژوهش از طریق صفحه فیس بوک رستوران کتاب و گوگل پلاس

http://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C/359626584121532

  کتاب فروشی نشر بهتاپژوهش 03112666635 & 09130002502

 

در صورت تمایل به اطلاع از تازه های کتاب، آدرس ایمیل و رشته خود را به شماره 10003112666635 ارسال نمایید، لیست کتاب های چاپ شده هر ماه برای شما ارسال خواهد شد.

تشارات بهتاپژوهش مشاور و مجری در امر چاپ کتاب ، نشر کتاب ، صفحه آرایی کتاب ، طراحی جلد کتاب و طراحی و گرافیک و ...