طراحی جلد کتاب شناخت و کاربرد سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک توسط گروه طراحی و گرافیک نشر بهتاپژوهش انجام شد. 

مولف کتاب: شاهین انصاری دوست

 

 

 

 

مشاهده نمونه جلدهای طراحی شده ما

مشاهده نمونه آرم و لوگو انجام شده ما

مشاهده طرح های بسته بندی ما

مشاهده تعرفه و برآورد قیمت چاپ کارهای طراحی و تبلیغاتی شما

شماره های تماس ما: 03112666635 و 09130002501

سامانه پیامگیر: 10003112666635