گروه طراحی و گرافیک نشر بهتاپژوهش، کار طراحی جلد کتاب سرنوشت سه حرفی را انجام داده است. این کتاب مجموعه اشعار مولف می باشد.

 

 

فروش کتاب, چاپ کتاب, طراحی جلد کتاب, طراحی و گرافیک, قیمت چاپ, دانلود کتاب