طراحی، چاپ و فروش کارتهای آموزش تصویری زبان انگلیسی ویژه کودکان

امروزه با توجه به افزایش راه های ارتباطی جوامع مختلف، آموزش زبان انگلیسی برای افراد هر جامعه یکی از ضروریات می باشد و البته آموزش این زبان از دوره کودکی نقش بسیاری در سرعت و دوام یادگیری دارد.

در این مجموعه که به تعداد 55 عدد کارت می باشد، کلماتی از طریق تصاویر زیبا و جذاب به کودکان آموزش داده می شود.

 قیمت فروش این مجموعه به تعداد و  با 50 درصد تخفیف: فقط 1000 تومان می باشد.

 کتاب فروشی نشر بهتاپژوهش 03112666635 & 09130002502

 

 

مشاهده نمونه طراحی جلد کتاب ما

مشاهده نمونه آرم و لوگو انجام شده ما

مشاهده طرح های بسته بندی ما

مشاهده تعرفه و برآورد هزینه چاپ کارهای تبلیغاتی شما

شماره های تماس ما: 03112666635 و 09130002501

سامانه پیامگیر: 10003112666635