عنوان کتاب: کتاب مبانی حقوق و قانون اساسی

See all ads from 
قیمت : 9500
ID :102

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/12/26
یکی از علوم مهم در هر کشوری، علم حقوق است، علمی که ریشه در اخلاق و فقه دارد. به همین دلیل در اکثر رشته های علوم انسانی یکی از شاخه های این علم به عنوان یکی از عناوین درسی، معرفی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت این علم در میان سایر علوم است.
برای ورود به هر علمی، مبانی و اصولی وجود دارد که بدون فراگیری آن مبانی، امکان فهم صحیح و درست آن علم وجود ندارد. در رشته حقوق نیز مبانی و کلیاتی وجود دارد که تحت عناوین مختلفی چون "کلیات حقوق"، "مقدمه علم حقوق"، "مبانی حقوق" و. . . توسط حقوق دانان مورد بحث قرار گرفته و به عنوان یکی از دروس مهم رشته حقوق، علوم سیاسی و . . . معرفی شده است با توجه به اینکه برای کلیه دانشجویان داشتن حداقل اطلاعات حقوقی سودمند و مفید می باشد، ضروری است کتبی را که در این زمینه تاًلیف شده را مورد مطالعه قرار دهند؛ زیرا دانشجویان دانشگاه های ما، در هر رشته ای که باشند، نیاز به یک سلسله اطلاعات حقوقی کلی عمیقی دارند که آنها را در فهم بعضی اصطلاحات و مفاهیم حقوقی که کم و بیش در بعضی از دروس آنها مطرح می گردد، یاری دهد. ضمن اینکه دانشجو نباید مانند سایر افراد جامعه از کلیات مربوط به علوم مختلف و به خصوص علم حقوق –که جزو علوم اجتماعی است- بیگانه باشد.
همان طور که بیان شد در ارتباط با کلیات و مبانی حقوق کتب متفاوتی تدوین شده است که برای دانشجویان رشته حقوق کتب مناسبی می باشد اما برای دانشجویان سایر رشته ها و مردم عادی که به صورت تخصصی به مباحث حقوقی نمی پردازند، نیاز به نگارش کتابی با زبان و بیان ساده است تا افراد فوق الذکر بتوانند با استفاده از حداقل مطالب، حداکثر بهره را ببرند. به علاوه، در اکثر کتبی که در زمینه کلیات و مبانی حقوق به چاپ رسیده اند صرفاً مبانی و کلیات حقوق بررسی شده و بحثی از قانون اساسی و کلیات آن به میان نیامده است، لذا بر آن شدیم تا کتابی را به رشته تحریر در آوریم که هم دارای زبانی ساده و هم در بر گیرنده مباحث کلی و مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، زیرا قانون اساسی هر کشوری، مهم ترین و اساسی ترین قانون آن کشور است که یادگیری اصول آن بر هر فردی –به عنوان تبعه آن کشور- لازم و ضروری می نماید.
موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
علی اصغر گل محمدی شورکی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 180
کتاب مبانی حقوق و قانون اساسی