عنوان کتاب: کتاب مروری بر طرح وآزمایش های کشاورزی با تاکید بر آزمون دکتری

See all ads from باقری پور
قیمت : 13000
ID :108

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/06/11
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/06/16
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/06/24
یکی از مواد امتحانی مهم و مؤثر در آزمون های ورودی دوره ی دکتری رشته ی زراعت (گرایش های فیزیولوژی و اکولوژی)، درس طرح و آزمایش های کشاورزی (با ضریب دو) است که با توجه به ضعف نسبی بیشتر دانشجویان کشاورزی در این درس، تسلط و توانایی پاسخ گویی به پرسش های آن در آزمون دکترا، یک امتیاز ویژه به شمار می رود که می تواند در رقابت سخت کنکور دکترا، موجب سبقت گرفتن از رقبا شود! (مشابه با آن چه در درس زبان تخصصی هم وجود دارد). اغراق نیست اگر بگوییم موفقیت یا شکست داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع دکترای زراعت (گرایش های فیزیولوژی و اکولوژی) را میزان اطلاعات آنها در دو ماده ی امتحانی زبان تخصصی و طرح و آزمایش های کشاورزی تعیین می کند. گوناگونی سطح اطلاعات داوطلبان ورود به دوره ی دکتری زراعت در دو مبحث زبان و طرح، تفاوتی است که ایجاد تفاوت می کند و از لحاظ سایر مواد امتحانی، نمرات بسیار به هم نزدیک و رقابت پایاپای است! در کتاب "مروری بر طرح و آزمایش های کشاورزی، با تأکید بر آزمون دکترا" تألیف سیدعلیرضا سیدمحمدی، صفورا كياني و نسرين سادات سيدمحمدي تلاش شده در کنار نگاهی کلی بر طرح ها و آزمایش های کشاورزی، پرسش های سال های قبل این درس در آزمون های دکترا مرور و به طور تشریحی پاسخ داده شود تا علاقه مندان به ادامه تحصیل در این رشته، در کنار آشنایی با پرسش های سال های گذشته طرح و آزمایش های کشاورزی، پاسخ تشریحی هر پرسش را هم داشته باشند. کتاب، پاسخ تشریحی پرسش های طرح و آزمایشات کشاورزی آزمون دکترای رشته ی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی در سال 78 و سال های 80 تا 90 را شامل می شود.
جهت خرید کتاب به سایتwww.behtanashr.ir مراجعه نمایید
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا سید محمدی،صفورا کیانی،نسرین سید محمدی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 152
کتاب مروری بر طرح وآزمایش های کشاورزی با تاکید بر آزمون دکتری