عنوان کتاب: کتاب بازيافت پسماندهاي شهري

See all ads from باقری پور
قیمت : 4000
ID :117

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/10/26
تاریخ ارسال به صحافی: 1390/11/01
تاریخ ارسال به مؤلف: 1390/11/03
از بين مهمترين نيازهاي انسان، هوا ضروری ترین ماده برای ادامه حیات موجود زنده است كه اگر اختلالي در آن ايجاد شود، ادامه زندگي را غيرممكن می سازد. گاهي ممکن است که در اثر عوامل غيرطبيعي (فعاليت هاي انساني) و يا تحت تأثير عوامل طبيعي، موادي (جامد، مایع یا گاز) وارد هوا شوند كه این مواد قادر به تغيير خصوصيات فيزيكي، شيميايي و زيستي هوا بوده و مشكلاتي را براي انسان¬ها، حيوانات، گياهان و آثار باستانی به وجود می آورند؛ اصطلاحاً به چنين موادی آلاینده، به چنین هوایی، هوای آلوده و به چنين شرايطي آلودگي هوا گفته مي شود. همانـطور که انتظار میرود، انسان ها عامل افزایش آلودگي هوا با گذشت زمان هستند و در حال حاضر منابع انسـانی از منـابع اصلی تخلیه آلـودگی هوا به شمار میرونـد. اگرچه برخی از مواد خطـرناک بصورت تصادفي وارد محیـط زیست می شوند، اما بسیاری از آلایـنده های هـوا از تسهیلات صنعتی و فعالیت های دیگر منتشر شده و ممکن است سبب ایجاد اثرات سوء بر سلامت انسـان و محیط زیست شوند. از مهمترين منابع آلودگي هوا ميتوان
وسايل نقليه، كارخانجات صنعتي، دود ناشي از آتش سوزي، گرده هاي گياهان، طوفانهاي شن و ماسه روان، طوفان،گردوغبارو فعاليت آتشفشانها و آتش سوزي جنگل را نام برد. آلودگی هوا و اثـرات آن بر روی سلامتی عمومی باعث نگرانی روزافزون در بین انجمن تحقیقات بهداشت محیط، آژانس های حقوق محیط زیست، صنعت و نیـز عمـوم مردم شده است. در اين راستا، مهم ترين اقدام براي كنترل آلودگي هوا، پيشگيري است كه جهت دستيابي به اين مهم، اولين گام ارزيابي است. هدف این کتاب، ارائه یک دید کلی در خصوص مسائل عمده و مهم مرتبط با آلودگی هوا می باشد. این کتاب با مورد بحث قراردادن اثـرات و پیـامـدهای بالقوه آلودگی هوا بر سلامت انسان و..، به تمام کسانی که نگران اثرات آلودگی هوا هستند، توصیه می شود.
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه کنید.
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
دكتر هادي زارعي محمودابادي – فريد دهقان طزرجاني
چاپ شده و موجود در فروشگاه
ويراستار علمي: مهندس مهديه يزدي
صفحه: 192
یزد
کتاب بازيافت پسماندهاي شهري