عنوان کتاب: کتاب شمیسه لندنیه و سدیره ناسوتیه- زنذگی و اشعار ميرزا محمد باقر بواناتي

See all ads from باقری پور
قیمت : 4000
ID :126

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/01/05
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/02/04
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/02/16
«شُمَیْسهٔ لَندَنیّه» و «سُدَیْرهٔ ناسوتیّه» نام دو قصیدهٔ متعلق به میرزا محمدباقر بواناتی است.

وی از جملهٔ شخصیت‌هایی است که در ایران شهرت چندانی ندارد و بیشتر به‌عنوان یک دانشمند و روشن‌فکر شناخته می‌شود تا یک شاعر. شخصیت میرزا محمدباقر بواناتی از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است؛ از یک سو، به گفتهٔ ادوارد براون، وی اولین آموزگار زبان فارسی است و از سوی دیگر، دستی در تفسیر و مباحث دینی و مناظره داشته و در این فنون استاد بوده است و گذشته از ادوارد براون، افرادی چون شیخ محمد عبده، مفتی مصری، و احمد مدحت، روزنامه‌نگار و نویسندهٔ ترک نیز از شاگردان او بوده‌اند.

میرزا محمدباقر بواناتی، ملقب به ابراهیم جان معطر، در روستای مُنج از توابع بوانات فارس و به احتمال بسیار زیاد در سال 1247 ق، به دنیا آمد. دوران جوانی او در بوانات سپری شد و پس از آن به شیراز رفت و در آنجا بود که در پی آموختن زبان انگلیسی برآمد و به‌تدریج تحت تأثیر متجددان و فرنگ‌رفتگان و همچنین انگلیسی‌های مقیم شیراز قرار گرفت. به دلیل بی پروایی او در سخنانی که علیه افکار ارتجاعی و اعمال استبدادی و خرافات دینی و اقوال علمای دین به زبن می‌آورد، به بی‌دینی و دهری‌گری اشتهار یافت و به‌ناچار شیراز را ترک کرد. سفر به کشور هندوستان و تغییر دین از اسلام به مسیحیت، سفر به بغداد و تغییر دوبارهٔ دین از مسیحیت به یهودی‌گری و رسیدن به مرتبهٔ خاخامی، و سرانجام سفر به عربستان و رجوع دیگرباره به قرآن و گرویدن به آیین اسلام و همچنین سفر به لندن و آموزش زبان فارسی به ادوارد براون از وقایع مهم زندگی اوست. محمدباقر بواناتی سرانجام در سال 1310 قمری، برابر با 1271 شمسی، پس از آزادی از زندان ناصرالدین‌شاه به مرض وبا مبتلا شد و از دنیا رفت.

کتاب شُمَیْسهٔ لَندَنیّه و سُدَیْرهٔ ناسوتیّه، سرودهٔ میرزا محمدباقر بواناتی و با مقدمه، تصحیح و شرح دکتر محمود کمالی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور است که انتشارات بهتاپژوهش آن را در 152 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، به بهای 43000 ریال منتشر کرده است.
موضوع: ادبی هنری- سایر
عمومی-سایر
محمود کمالی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 152
کتاب شمیسه لندنیه و سدیره ناسوتیه- زنذگی و اشعار ميرزا محمد باقر بواناتي