عنوان کتاب: کتاب متون تخصصی برای دانشجویان علوم زیستی

See all ads from باقری پور
قیمت : 10000
ID :134

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/07/04
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/07/12
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/07/17
کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان علوم زیستی
کتاب حاضر برای استفاده آن دسته از دانشجویان علوم مختلف زیستی از جمله زیست شناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، جانور شناسی و رشته های مشابه نگاشته شده است و هدف از آن آشنا کردن آنان با متون تخصصی رشته آنها به زبان انگلیسی می باشد. در این کتاب سعی شده تا با انتخاب متونی که ترجمه آنها تا حد ممکن ساده باشد، در همان حال دانشجو را با طرز نگارش متن به زبان اصلی آشنا کند. در پایان هر متن مترادف لغات به زبان انگلیسی ولی به نحوی که تا حد ممکن به دانستنی‌های قبلی دانشجو مرتبط باشد آورده شده است. از انجا که در آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد متون با موضوعات مختلف آورده
می‌شود در اینجا هم متون در عین حال که همگی مرتبط با زیست شناسی است ولی به لحاظ موضوعی بسیار متنوع می باشد. خواندن این کتاب به دانشجویان این رشته ها و همچنین متقاضیان شرکت در آزمون های کارشناسی ارشد توصیه می شود.
موضوع: دانشگاهی- علوم پایه
سعید عابدی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 192
کتاب متون تخصصی برای دانشجویان علوم زیستی