عنوان کتاب: کتاب انتگرال به زبان ساده

See all ads from باقری پور
قیمت : 4000
ID :137

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/05/15
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/05/23
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/06/09
انتگرال به عنوان یکی از شاخص¬ترین و پرکاربرد¬ترین مباحث ریاضی در تمام علوم شناخته شده است. پس یادگیری عمیق و صحیح این بحث برای درک بهتر مباحث ریاضی در علوم کاربردی ضروری است. مولف بر خود دانسته است که این بحث مهم در ریاضی را به عنوان یک بخش تخصصی در یک مجموعه گردآوری کند چون در زمان تدریس، اساتید به خاطر بازه-ی زمانی محدود در طول ترم نمی¬توانند به طور کامل به این بحث بپردازند.
در این کتاب سعی بر آن بوده تا مطالب به زبان ساده بیان شوند تا فهم آن برای دانش آموزان، دانشجویان و علاقه¬مندان آسان باشد. با ارائه¬ی مثال¬های متنوع که برای هر موضوع در نظر گرفته¬ایم درک موضوع آسان گردیده است.
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه کنید
موضوع: دانشگاهی- علوم پایه
کمک درسی دبیرستان
کمک درسی-دانشگاه
احسان مصلی نژاد
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 245
هرمزگان
کتاب انتگرال به زبان ساده