عنوان کتاب: کتاب بخوانیم و بیاندیشیم

See all ads from بهتا
قیمت : 2500
ID :145

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/10/11
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/10/24
در این کتاب نکات و جملاتی کاربردی جهت مدیران شرکت ها و سازمان ها عنوان شده است.
این نکات حاصل سالها تجربیات مولف در سازمان های دولتی می باشد.
موضوع: دانشگاهی- مدیریت و اقتصاد
عمومی-سایر
حمید رضا تولایی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 64
کتاب بخوانیم و بیاندیشیم