عنوان کتاب: کتاب روابط فضایی (تقویت ادراک دیداری کودکان)

See all ads from 
قیمت : 4800
ID :146

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 09/02/1392
تاریخ ارسال به صحافی: 92/02/14
اگر می خواهید کودکتان در خواندن، به دقت کلمات را ببیند، در نوشتن به جهت، مکان و تعداد نقاط، دندانه ها و سرکش ها توجه نماید، و در ریاضیات شکل ها را به درستی بشمارد، در محاسبات اعداد را جا نیاندازد، به علامت ها اهمیت دهد، و مساله ها را به خوبی درک کند، مجموعه ی حاضر را به شما پیشنهاد می کنیم.
این مجموعه به شیوه ای سرگرم کننده، تاثیر شگرفی بر توانایی های تحصیلی کودکان خواهد داشت.


مجموعه کتاب های تقویت مهارت های ادراک دیداری با سه عنوان؛ تقویت دقت دیداری، روابط فضایی و مازها برای سنین پیش از دبستان و دبستان طراحی شده اند.
هدف این مجموعه ارائه تمرین های عملی برای افزایش و بهبود دقت دیداری، جهت یابی، آگاهی از وضعیت در فضا، ادراک فضایی و حل مساله دیداری ـ فضایی می باشد و جز اولین مجموعه تمرین های مداد کاغذی در ایران به شمار می رود.
در کتاب دقت دیداری از این مجموعه، کودک می باید تفاوت بین دو تصویر را با دقت مشخص نماید.
در کتاب روابط فضایی با ارائه ی تمرینات نقطه به نقطه از کودک می خواهیم تا نقاط را مانند الگو به هم وصل کند. و در کتاب مازها، با نمایش مسیرهای پیچ در پیچ کودک باید بهترین راه را انتخاب کند تا بدون برخورد به خطوط و عبور از راه های بن بست به مقصد برسد.
در کلیه کتاب های این مجموعه تمرین ها از ساده به دشوار ارائه شده اند. این مجموعه می تواند والدین، مربیان، و درمانگران را در ارتقا سطح ادراک و دقت دیداری کودکان کمک نماید و با تاثیر غیر مستقیم بر میزان توجه کودکان به نقاط، سرکش ها، دندانه ها، نوع حروف مورد استفاده در کلمات، جهت نوشتن حروف و اعداد، و تعقیب چشمی متن، موجب بهبود و پیشرفت تحصیلی آن ها گردد.
استفاده از این مجموعه در مقطع پیش از دبستان می تواند فرصتی طلایی برای فراگیری مهارت های اساسی و پیش نیاز تحصیل در مقطع دبستان را فراهم آورد.
این مجموعه بویژه می تواند مربیان و والدین کودکان دارای اختلال یادگیری را از جستجو برای یافتن تمرین های مناسب برای توانبخشی و بازپروری ادراک دیداری بی نیاز سازد. و فعالیتی سودمند برای استفاده در گروه های استثنایی بیش فعال، کم توان ذهنی، و ناشنوا باشد.
س‍م‍ی‍ه‌ ن‍ظری‌، حیدر سیاحی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 48
کتاب روابط فضایی (تقویت  ادراک دیداری کودکان)