عنوان کتاب: کتاب 101 روش تبلیغ و بازاریابی کسب و کار

See all ads from باقری پور
قیمت : 59000
ID :43

Description

تاریخ ارسال به صحافی: 1390/10/17
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/01/25
کتاب حاضر شامل 14 فصل میباشد که در این فصول به بیان نکات گام به گام پرداخته است که با به کارگیری آنها کارایی فعالیت های تبلیغاتی بالا میرود.
موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
دانشگاهی- مدیریت و اقتصاد
چاپ شده و موجود در فروشگاه
سودابه قلم باز، سپیده قلم باز، فهیمه نصیری
صفحه: 288
کتاب 101 روش تبلیغ و بازاریابی کسب و کار