عنوان کتاب: کتاب مبانی کارآفرینی و پروژه

See all ads from باقری پور
قیمت : 4900
ID :45

Description

کتاب حاضر شامل 6 فصل میباشد که در این فصول درباره ی خلاقیت و نوآوری،کلیات کسب و کار، قوانین و مقررات مورد نیاز برای کارآفرینان، صحبت نموده است
موضوع: دانشگاهی- مدیریت و اقتصاد
مجتبی مروج
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 285
کتاب مبانی کارآفرینی و پروژه