عنوان کتاب: کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

See all ads from باقری پور
قیمت : 7000
ID :57

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/08/27
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/08/29
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/09/07
این کتاب شامل هشت فصل است که به زبان ساده و با مثال¬های متعدد بخصوص در قسمت برنامه¬نویسی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. در فصل اول خوانندگان با مفاهیم اولیة کامپیوتر و نسل¬های مختلف آن آشنا خواهند شد؛ سپس در فصل دوم و سوم دربارة سخت-افزار و نرم¬افزار کامپیوتر به عنوان قسمت¬های اصلی یک سیستم کامپیوتری صحبت خواهد شد. فصل چهارم تحت عنوان الگوریتم¬ها و فلوچارت¬ها مقدمه¬ای برای نوشتن برنامه در فصل¬های بعدی به حساب می¬آید. در این فصل روش الگوریتم¬نویسی بیان شده و سپس خواننده قادر خواهد بود از اشکال هندسی برای بیان الگوریتم¬ها استفاده کند درنهایت با بیان مثال¬های متعدد، خواننده خواهد توانست روی این مباحث تمرکز بیشتری یابد.
از فصل پنجم تا فصل هشتم برنامه¬نویسی به زبان را از مقدمه آغاز کرده تا برای کسانی که با این زبان آشنایی ندارند نیز قابل استفاده باشد؛ سپس با بیان مثال¬های متعدد در
هر فصل خواننده را قدم به قدم همراهی می¬کنیم. در پایان هر فصل سوالهایی برای سنجش خواننده مطرح شده که با مراجعه و انجام آنها درک بیشتری از هر فصل ایجاد خواهد شد.
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir l مراجعه نمایید
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
زهرا عارف، سکینه شیرازی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 188
کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی