عنوان کتاب: کتاب می‫ترسم ماه را باد ببرد (مجموعه شعر)

قیمت : 3400
ID :68

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/12/13
تاریخ ارسال به صحافی: 1390/12/17
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/01/28
مجموعه اشعار فرهاد کوه پیما
موضوع: ادبی هنری- شعر و رمان
فرهاد کوه پیما
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 64
کتاب می‫ترسم ماه را باد ببرد (مجموعه شعر)