عنوان کتاب: کتاب کودکیار دیکته همراه با آموزش الفبا از طریق شعر

See all ads from بهتا
قیمت : 7000
ID :71

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/12/12
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/12/16
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/12/23
کودکیار دیکته همراه با آموزش الفبا از طریق شعر

_کتابی مفید در جهت تقویت رو خوانی، انشا نویسی، دیکته، اعتماد به نفس و بالا بردن گنجینه ی لغات و واژگان کودک از طریق داستان با استفاده از لغاتی که کودک نشانه ی آن ها را آموخته است

_ معلم همراه و همگام کودک در خانه با ارائه راهکارهایی جهت تقویت روخوانی

_با توجه باینکه اولیای دانش آموزان درآموزش نشانه های (1) با این چالش روبرو هستند که چه کلمات و متنی را برای دیکته کار کنند کتاب کودکیاری می تواند مثمر الثمر واقع شود

_اولیا می‌تواند با استفاده از بخش سوم کتاب در خانه رو خوانی کودک خود را تقویت کند .

_در نهایت وقتی کودک می بیند که می تواند تمام متن صفحه را بخواند و بنویسد اعتماد به نفس او بالا رفته و جمله سازی او تقویت می شود که منجر به تقویت انشا نویسی کودک در آینده خواهد شد.
موضوع: کمک درسی-دبستان
شهین کریم پور
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 132
کتاب کودکیار دیکته همراه با آموزش الفبا از طریق شعر