عنوان کتاب: کتاب کودک آزاری جنسی

See all ads from بهتا
قیمت : 12000
ID :81

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/12/28
تاریخ ارسال به صحافی: 1392/01/20
کودک آزاری جنسی یکی از اشکال سوء استفاده از کودکان است که پیامدهای نامطلوب و صدمات جبران ناپذیری بر سلامت و بهزیستی کودکان برجای می گذارد. صدماتی که درصورت عدم دریافت درمان و حمایت به موقع، عملکردهای شناختی، روانشناختی؛ جنسی و اجتماعی این کودکان را در بزرگسالی نیز در معرض خطر قرار می دهد. در این کتاب سعی شده است تا بخشی از دستاوردهای پژوهشی و بالینی در زمینه مشاوره و درمان کودک آزاری جنسی در کودکان و بازماندگان بزرگسال کودک آزاری به شکل کاربردی تنظیم گردیده و در اختیار مشاوران و درمانگران قرار گیرد.
موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
مرضیه شریفی، فریبا حیدری، عذرا اعتمادی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 232
کتاب کودک آزاری جنسی