عنوان کتاب: کتاب فرهنگ سازمانی زیربنای موفقیت شرکت ها

See all ads from بهتا
قیمت : 6000
ID :86

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/12/08
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/12/09
فرهنگ سازمانی عاملی است که تمامی ابعاد یک سازمان اعم از کارکنان، سیستم ها، ساختار سازمانی، استراتژی و سیاست ها، نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد. این تاثیر می تواند زمینه ساز تعالی و برتری شرکت ها در بازار رقابت باشد و یا بالعکس عامل زوال و نابودی شرکت ها را فراهم سازد. لذا نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک مبحث جدید و پر اهمیت مورد توجه بسیاری از محققان و دانشمندان علوم جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و مدیریت قرار گرفته است. تحقیقات به عمل آمده حکایت از آن دارد که یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، فرهنگ سازمانی حاکم در آن کشورها بوده است.

موفقیت یک شرکت در دنیای پر تلاطم و متغیر امروز تا حدود زیادی به فرهنگ حاکم بر شرکت شامل باورها، نگرش ها، ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری وابسته است. لذا در این کتاب تلاش شده تا در سایه تحقیقات وتجارب کسب شده نقش و جایگاه فرهنگ سازمانی را بر موفقیت و تعالی سازمان ها تجزیه و تحلیل و تشریح نمائیم.

هدف غایی کتاب معرفی و تحلیل عوامل مؤثر و تاثیر گذاری بر فرهنگ سازمانی است. به طوری که اگر شرکت ها، قابلیت مدیریت نمودن این عوامل را داشته باشند می توانند زمینه ارتقاء شاخص های کلیدی عملکرد را فراهم سازند و مزیتهای رقابتی مؤثر و کارآمدی را نهادینه سازند.

در این کتاب مدل مدیریت فرهنگ سازمانی توسط مؤلف طراحی، تبیین و تشریح گردیده است. مدل مدیریت فرهنگ سازمانی ارائه شده در این کتاب مدلی کاربردی و قابل استفاده برای انواع شرکت ها و سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی می باشد.

مؤلف کتاب دارای بیش از 15 سال سابقه کار در بخش های خصوصی و دولتی است و دارای بیش از 11 سال سابقه تدریس دروس مدیریتی در دانشگاه و مؤسسات آموزشی می باشد.
موضوع: دانشگاهی- مدیریت و اقتصاد
حمیدرضا تولایی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 96
اصفهان
کتاب فرهنگ  سازمانی زیربنای موفقیت شرکت ها