عنوان کتاب: پوشاک سنتی مردم بومی استان کهگیلویه و بویراحمد- دانشنامه فرهنگ وتمدن استان ک وب

قیمت : 65000
ID :95

Description

تاریخ ارسال به صحافی: 04/03/1392
تاریخ ارسال به مؤلف: 1392/3/12
در این کتاب به معرفی پوشاک و پوشش های مردم منطقه کهگیلویه و بویر احمد پرداخته شده است. همچنین در این کتاب عکس هایی از زنان و مردان لر با لباس های مختلف دیده می شود.
این کتاب بخشی از دانشنامه استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که به همت حوزه هنری استان توسط انتشارات بهتاپژوهش، چاپ و منتشر شده است.
موضوع: ادبی هنری- تاریخی و جغرافیای مناطق
یعقوب غفاری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 76
کهگیلویه و بویراحمد
پوشاک سنتی مردم بومی استان کهگیلویه و بویراحمد- دانشنامه فرهنگ وتمدن استان ک وب