عنوان کتاب: تاریخ ادبیات منظوم استان کهگیلویه و بویر احمد جلد اول حوزه هنری استان

ID :100

Description

«هنر، دمیدن روح تعهد در کا‌لبد انسان است» حضرت امام خمینی (ره)
دانشمندان و فرهنگ شناسان، فرهنگ را مجموعه‌ای از سنن، عقاید، عادات، باورها و سایر مقولاتی که بر اساس آن روز، زندگی انسان در دوران حیات شکل و قوام می‌گیرد اطلاق کرده‌اند و تمدن را پلکان تغییر و تحول در این مقولات از منظر زمان نامیده‌اند. پس تغییر نگرش و عادات، باورها، سنن و . . . در طول زمان فرهنگ و تمدن هر جامعه، ملت و کشوری را تشکیل می‌دهد.
بدیهی است در این راستا از دو مقوله مورد نظر یعنی مجموعه عوامل فرهنگی و زمان آن یعنی تمدن، هر جامعه‌ای از مقوله اول برخوردار است و در گذشته تاریخی خود مجموعه‌ای از این عوامل را در حافظه قومی خود نهفته دارد. مقوله دوم یعنی تغییر و تحول فرهنگ در بستر زمان، از معیارهای شاخص جوامع برتر محسوب می‌گردد و شاید تنها فاکتور رشد تمدنها بوده است.
تغییر و تحولات فرهنگی در زمانهای گذشته تا بحال که مقوله اصلی فرهنگ است بدون ثبت و ضبط کردن امکان‌پذیر نیست.
استان کهگیلویه و بویر احمد به واسطه شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی در گذر زمان توانسته است فرهنگ خود را حفظ نموده و به طور شفاهی و سینه به سینه به نسل جدید منتقل نماید. اکنون در دوران مدرن امروزی که نام عصر ارتباطات را بخود گرفته است لازم و ضروری به نظر می‌رسد تا به ثبت و ضبط عناصر مختلف فرهنگی بپردازیم تا به این طریق از نشت گرد فراموشی بر آنان جلوگیری بعمل آید.‌
دانشنامه فرهنگ و تمدن در حقیقت شناسنامه‌ای است کوچک و چکیده از گنجینه عظیم و بی‌انتهای فرهنگ و تمدن استان و قومیت‌های غیور و سلحشوری که همیشه در صراط‌المستقیم اعتقادات و باورهای دینی بوده‌اند و به یقین الفبای ثبت و ضبط و حراست و نگهداری دانشهای بومی و اصیل استان است، تا مأذنه‌ای باشد برای عشق و به رستاخیز رسیدن قلم اندیشمندان و پژوهشگران عرصه‌های مختلف دانشهای بومی و مردمی در تندیس بلورین یادها و نمادهای حک شده بر سینه سترگ کوههای سر به فلک کشیده و دشتهای پهناور و همیشه با طراوت کهگیلویه و بویراحمد.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد
موضوع: ادبی هنری- شعر و رمان
حاج فریدون داوری
در انتظار مجوز
استان کهگیلویه و بوی
تاریخ ادبیات منظوم  استان کهگیلویه و بویر احمد جلد اول حوزه هنری استان