عنوان کتاب: کتاب کتیبه ها و سنگ قبرهای استان کهگیلویه و بویراحمد

قیمت : 12000
ID :150

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/6/6
تاریخ ارسال به صحافی: 92/6/18
موضوع: ادبی هنری- تاریخی و جغرافیای مناطق
عبدالرسول شریفی، پیمان نعمتی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 171
کهگیلویه و بویراحمد
کتاب کتیبه ها و سنگ قبرهای استان کهگیلویه و بویراحمد