عنوان کتاب: کتاب زندگی رازآلود زن

See all ads from بهتا
ID :85

Description

مسأله ی خلقت زن در ادیان و فرهنگ های گوناگون جهان پدیدآورنده ی پرسش ها و همچنین اتهام های فراوانی بوده است. باعنایت به همین نکته، یکی از اساسی ترین پیچیدگی هایی که ذهن بشر را متوجه خود می نماید پدیده معماگونه و اسرارآمیز وجود زن می باشد که در درازنای حیات تاریخی خویش فراز و نشیب های گسترده ای را پشت سر گذاشته است.
کتاب زندگی رازآلود زن در قالب سه بخش: (کلام بزرگان، اشعار و ضرب المثل ها) با نگرش جهانی تنظیم گردید که بیانگر داوری مردمان جوامع مختلف درباره زن و جایگاه انسانی ایشان در گذر تاریخ بوده است. تنوع و گوناگونی سخنان و اشعار موجود در این کتاب هر خواننده ای را به اندیشه وامی دارد.
مطالب کتاب در پاره ای از موارد کاملاً متناقض جلوه می کنند. این تناقضات خود بیانگر نوع نگرشها در سطوح فردی و اجتماعی است بدین گونه که برخی شخصیت زن را تنها از دیدگاه شخصی خویش بررسی نموده اند و برخی دیگر تأملات زیست بومی و جغرافیایی را نیز در این زمینه دخیل کرده اند.
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه نمایید.
موضوع: ادبی هنری- سایر
عمومی-سایر
سید باقر خرمی
عدم صدور مجوز توسط ارشاد
کتاب زندگی رازآلود زن