عنوان کتاب: مجموعه ضرب المثل‌های استان کهگیلویه و بویر احمد جلد دوم

قیمت : 8000
ID :93

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/5/2
تاریخ ارسال به صحافی: 92/5/13
موضوع: ادبی هنری- تاریخی و جغرافیای مناطق
ادبی هنری- سایر
حسین آذرشب
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 340
کهگیلویه و بویراحمد
مجموعه ضرب المثل‌های استان کهگیلویه و بویر احمد جلد دوم