عنوان کتاب: کتاب مدارمنطقی

See all ads from باقری پور
قیمت : 7000
ID :109

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/06/14
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/06/21
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/06/30
بشر، در آغاز تمدن خویش، و شاید پیش‌تر از آن، جهت ارتباط با هم‌نوعان خود، دست به نوآفرینی یا خلاقیت‌هایی زده که شاید اولین اقدام آن، خطوط تصویری و نشانه‌هایی بوده که آن‌رازبان تصویری می‌گویند. و هم‌چنین با برافراشتن آتش بر ارتفاعات و بلندی‌ها جهت علامت‌دادن و ارتباط زندگی اجتماعی و پیوند آن‌را آغازیدو ادامه داده است. این عوامل نه تنها جزء اولین نشانه‌های زندگی بشری و ارتباط اجتماعی آن به شمار می‌رود؛ بلکه با توجه به شرایط زمانی و وضع اجتماعی بشر آن زمان؛نوعی خدمت به بشر و هم‌نوعان خود بوده است. بدیهی است که انسان همواره پویا و جستجوگر بوده است، و در سده‌ها ، قرون و شاید دهه‌ها و یا کمتر از آن؛ همواره راه رشد و پیشرفت وترقی را طی نموده تا به انواع ابزار و وسایل مورد نیاز زندگی –البته با توجه به شرایط زمانی – خود رسیده است. گذر زمان و تحولات آن است که نیازهای بشری را بوجود می‌آورد و انسان در طی، و مسیر زمان احساس نیاز می‌کند. چنان‌چه اگر تاریخچه حسابرسی را بررسی کنیم پس از دگرگونی‌ها در دوره‌های متفاوت سرانجام به چرتکه و ماشین حساب و امثال آن تا به امروز صورت گرفته و این‌ها همه نشان می‌دهد که ذهن نوآفرین انسان در طی قرون متوالی چگونه پویا و همواره به دنبال رفع احساس نیازمندی و دشواری‌های زندگی خود است. پس به طور طبیعی فعالیت و اقدامات علمی امروزی ما، برای رفع نیازهای امروزی‌ست. هم‌چنین به دنبال آن فراهم نمودن زمینه‌ای برای رشد نسل بعدی. چنان‌چه در سده‌های پیشین، فیزیک‌دانان بزرگی در این عرصه؛ فعالیت و مطالعه داشته‌اند اما چیزی بنام "لیزر" را در کار خود نشناخته و یا نداشته‌اند. اما گام‌های آن‌ها زمینه‌ای فراهم آورد تا بشر امروزی آشنایی با "لیزر" و مواردی نظیر آن را در این عرصه بدست آورده و داشته باشد. پس خاتمه سخن این است که ما در آغاز علم کامپیوتر هستیم؛ چرا که علم ابداع و اختراع آن به نیم‌قرن هم نمی‌رسد. پس باید چنان زمینه‌ای فراهم کنیم که علاوه بر رفع نیازهای اجتماع معاصرین خود، زمینه‌ای مناسب را نیز برای نسل بعدی فراهم کرده باشیم
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه نمایید
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
احمد کاظمی،مصطفی مرادی،جمشید افشانی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 290
کتاب مدارمنطقی