عنوان کتاب: کتاب محاسبات فنی ساختمان

See all ads from باقری پور
قیمت : 6900
ID :110

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/09/22
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/09/26
تاریخ ارسال به مؤلف: 1390/10/04
.برخلاف رشته های نظری که منابع عظیمی ازکتاب در زمینه های مختلف موجودمی باشد، اما در رشته های فنی و حرفه ای منابع وکتاب های کمتری وجود دارد. به همین دلیل برآن شدم تا کتاب محاسبات فنی رشته ساختمان که یکی از دروس مهم وپایه ای رشته ساختمان می باشد را تألیف نمایم. این کتاب پایه و اساس دروس دیگری خواهد بود که در آینده هنرآموزان و دانشجویان رشته های مهندسی عمران آنها را خواهند گذراند. دروسی مانند ایستایی ساختمان، مقاومت مصالح، تحلیل سازه و....
این کتاب در 7فصل بر اساس آخـــرین تغییرات کتاب محاسبات فنـی ساختمان تألیف گردیده است. بعد از شرح درس مثال های مختلفی در کنارآن آورده شده ودرپایان هرفصل به خلاصه و مرور آن فصل پرداخته شده ونکات مهم بیان شده ودر فصل آخـــرآن برای آشنایی هنرآموزان با نمونه سوالات این درس و آمادگی بیشتربرای امتحانات مدارس به تعدادی آزمون ازتمام فصل ها و همچنین آزمون کل کتاب با پاسخ های تشریحی پرداخته شده است. وامیدوارم در امتحانات مدارس و کنکور برای هنرجویان و همچنیناستفاده ی همکاران گرامی مثمر ثمر باشد
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه نمایید
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
کمک درسی دبیرستان
کمک درسی-دانشگاه
مرتضی ذاکری درباغی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 144
هرمزگان
کتاب محاسبات فنی ساختمان