عنوان کتاب: کتاب سر جان (مجموعه آثار خوشنویسی هنرمندان استان ک و ب)

See all ads from باقری پور
قیمت : 5200
ID :115

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/210/22
تاریخ ارسال به صحافی: 1390/11/17
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/01/30
موضوع: ادبی هنری- طراحی وخوشنویسی
عمومی-سایر
حوزه هنری استان کهگیلویه و بویر احمد
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 39
کتاب سر جان (مجموعه آثار خوشنویسی هنرمندان استان ک و ب)