عنوان کتاب: کتاب تجربه دیدار (مجموعه آثار طراحی و نقاشی هنرمندان استان ک و ب)

See all ads from باقری پور
قیمت : 6900
ID :120

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/10/22
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/11/17
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/01/30
موضوع: عمومی-سایر
حوزه هنری استان کهگیلویه و بویر احمد
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 73
کتاب تجربه دیدار (مجموعه آثار طراحی و نقاشی هنرمندان استان ک و ب)