عنوان کتاب: کتاب روش صحیح تشخیص خاک مناسب

See all ads from باقری پور
قیمت : 4200
ID :125

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/10/10
تاریخ ارسال به صحافی: 1390/10/30
تاریخ ارسال به مؤلف: 1390/10/30
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
عمومی-سایر
مجتبی فتحی،معصومه استکی،غلامرضا سعادتمند
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 160
کتاب روش صحیح تشخیص خاک مناسب