عنوان کتاب: کتاب دنیای جانوران شگفت انگیز

See all ads from باقری پور
قیمت : 10000
ID :136

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/05/18
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/05/22
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/05/31
کره ی زمین یک اکوسیستم بزرگ است که گونه های جانوری بخش مهمی از تنوع زیستی آنرا تشکیل می دهند . به موازات شناسایی برخی گونه های جدید در اقصی نقاط جهان ، متاسفانه شاهد انقراض برخی گونه ها نیز هستیم . تغییرات اقلیمی ، آلودگیهای زیست محیطی و سایر عوامل انسان ساخت ، مهم ترین فاکتورهای تهدید کننده ی تنوع زیستی محسوب می شوند . چنانچه روند کنونی انقراض گونه ها تداوم یابد ، بدون شک خطرات جدی حیات کره ی زمین را در تمامی ابعاد تهدید خواهد کرد .
شناسایی و معرفی گونه ها نخستین قدم در راه حفاظت و حمایت از تنوع زیستی محسوب می شود . در این کتاب سعی شده است تا برخی گونه های جانوری از چشم اندازی دیگر مورد توجه قرار گیرند به ان امید که بار دیگر با طبیعت و حیات وحش آشتی نموده و باور کنیم ، که تداوم حیات در کره ی زمین ، در گروی ثبات و دوام تمامی گونه های زنده است .
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه کنید
موضوع: عمومی-سایر
اشرف جزایری،فروغ پاپهن
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 120
کتاب دنیای جانوران شگفت انگیز