عنوان کتاب: کتاب زبان تخصصی رشته زیست شناسی علوم جانوری

See all ads from باقری پور
قیمت : 5000
ID :138

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/04/05
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/04/07
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/04/14
کتاب حاضر شامل لغات، متون تخصصی، تمارین و پاسخ آنها می باشد و در انتهای کتاب واژه نامه ای آورده شده است که تعاریف و مثال هایی از لغات جدید به دست می دهد. امید است این تلاش اندک مورد قبول درگاه ایزد تعالی قرار گیرد و بتواند منبع خوبی برای دانشجویان رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسی ارشد باشد.
جهت خرید کتاب یه سایتwww.behtanashr.ir مراجعه کنید
موضوع: دانشگاهی- علوم پایه
زهرا قانع
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 154
اصفهان
کتاب زبان تخصصی رشته زیست شناسی علوم جانوری