عنوان کتاب: کتاب تصنیفی از باران (مجموعۀ شعر شهید احمد فروزان)

قیمت : 7000
ID :144

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/11/21
تاریخ ارسال به صحافی: 92/11/27
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/12/10
از آن ساعت که خود را از کنار تو جدا کردم
تو خود بودی تو خود دیدی چه‌ها دیدم چه‌ها کردم
گمان ماندن و قبر تو را دیدن نمی‌دیدم
ولی این فیض را هر شب تمنا از خدا کردم
بسان شمع آبم کرد بانگ آب آب تو
خجل گشتم به پاسخ چشمه‌های چشم وا کردم
تو را آن روز هم نشناختند امروز نشناسند
من این صبر و تحمل تا به کی و تا کجا کردم
موضوع: ادبی هنری- شعر و رمان
شهید احمد فروزان
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 66
کهگیلویه و بویراحمد
کتاب تصنیفی از باران (مجموعۀ شعر شهید احمد فروزان)