عنوان کتاب: کتاب معرفی برنامه کمپرداون

See all ads from 
قیمت : 7000
ID :160

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/5/2
تاریخ ارسال به صحافی: 92/5/30
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/5/31
لكنت نوعي اختلال در رواني گفتار محسوب مي شود كه از طريق وقفه هاي غيرارادي در جريان گفتار پيوسته مشخص می گردد. طبق تحقيقات صورت گرفته اين اختلال اغلب دركودكي حادث مي شود و شيوع كلي آن در برخي تحقيقات حدود 72% تخمين زده شده است كه اغلب موارد براي آن علت هاي عصب شناختي مطرح مي كنند . به خاطر ماهیت غیر ارادی لکنت و اينكه از لحاظ ارتباطي و اجتماعي نيز فرد را درگير مي كند،‌ ثابت شده است كه تأثيرات منفي زيادي روي بهداشت رواني، عاطفي و ذهني فرد دارد. عموماً سه نوع لكنت با منشاء هاي مختلف وجود دارد كه شايع ترين نوع آن لكنت رشدي است كه حدود 80 درصدكل لكنت ها را تشكيل داده و معمولاً بين سنين 3 تا 8 سال رخ می دهد.
موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
دانشگاهی- پزشکی
میثم شفیعی عاطفه موذنی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 84
کتاب معرفی برنامه کمپرداون