عنوان کتاب: کتاب بالا دیده (مجموعه اشعار)

قیمت : 5000
ID :174

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/11/6
تاریخ ارسال به صحافی: 92/11/7
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/11/16
اندکی صبر، بیا و نفسی با من باش
دل به لبخند تو وارفت کمی با من باش
شور و شیدایی فرهاد زشعرم پیداست
ای که در قافیه شیرین منی ، با من باش
من به سودای تو اینجا قفسی می سازم
حالیا لاله رخا پاره دمی بامن باش
گر بیایی تو به این کلبه ی متروک شده
بلبل از این قفس آزاد کنی، با من باش
مهر چشمان تو انگار مرا می خواند
پس تو ای واژه ی تنها غزلی با من باش
که غزال دل من بهر تو فریاد کشد
مهربانی کن و جانا چو گلی با من باش
موضوع: ادبی هنری- شعر و رمان
احمد جمالی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 136
کتاب بالا دیده (مجموعه اشعار)