عنوان کتاب: کتاب پرستاری بهداشت روان 2

See all ads from زارع
قیمت : 18000
ID :181

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/8/4
تاریخ ارسال به صحافی: 92/8/9
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/8/16
شيوع اختلالات رواني در جهان 25 درصد در تمام عمر و 10 در صد در هر مقطع زماني در جمعيت بالغين تخمين زده می‌شود. بر اين اساس گفت از هر 4 خانواده، يك خانواده، يك عضو مبتلا به اختلالات رواني دارد. در سال 2006 حدود 13 درصد از كل بار بيماريها به دليل اختلالات رواني ارزيابي شده است كه پيش‌بيني می‌شود اين ميزان تا سال 2020 به 16 درصد افزايش خواهد يافت. علت بار قابل توجه اختلالات رواني، شيوع بالا، مدت طولاني ابتلا به اختلال، تاخير در تشخيص و درمان و شدت ناتواني ايجاد شده می‌باشد. ميزان ناتواني ناشي از اين اختلالات به 33 درصد رسيده و در صدر ناتواني ناشي از كل بیماری‌ها و اختلالات قرار مي‌گيرد.
در ايران شيوع در تمام عمر اختلالات رواني در جمعيت بالاي 15 سال، بيش از 20 درصد برآورد می‌شود كه در اين ميان اختلالات خلقي و اضطرابي بيشترين شيوع را دارند. شيوع در هر مقطع زماني نيز بيش از 10 درصد برآورد شده است. مطالعه در خصوص بار بیماری‌ها در كشور نشان داده است كه اختلالات رواني، 5/14 درصد كل بار بیماری‌ها را شامل می‌شوند و پس از حوادث، بطور مشترك با بیماری‌هاي قلبي و عروقي جايگاه دوم را به خود اختصاص می‌دهند.
اختلالات رواني، مهمترين علت ناتواني در كشور مي‌باشند. در زنان افسردگي مهمترين عامل ايجاد كننده بار بیماری‌ها می‌باشد. در مردان اعتياد سومين علت بار بیماری‌ها، اختلالات افسردگي هشتمين و اختلالات سايكوتيك نهمين علت بار بیماری‌ها را تشكيل می‌دهند. در كودكان نيز شيوع اختلالات رواني در هر مقطع زماني، بيش از 10 درصد برآورد می‌شود.
موضوع: دانشگاهی- پزشکی
شهروز رهبری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 452
کتاب پرستاری بهداشت روان 2