عنوان کتاب: آمادگی در برابر سانحه

See all ads from زارع
قیمت : 7000
ID :216

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 93/3/10
تاریخ ارسال به صحافی: 93/3/20
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
آقای مهدی برنا فر
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 120
گیلان-رشت
آمادگی در برابر سانحه