عنوان کتاب: ریخته گری فلزات

See all ads from زارع
قیمت : 9000
ID :217

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 93/2/28
تاریخ ارسال به صحافی: 93/2/29
تاریخ ارسال به مؤلف: 93/3/5
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
آقای مرتضی طاهری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 255
قزوین
ریخته گری فلزات