عنوان کتاب: کتاب آمیلوئید و پریون

See all ads from باقری پور
قیمت : 54000
ID :55

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/12/24
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/01/24
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/02/16
کتاب حاضر شامل 5 فصل میباشد که در این فصول درباره بیماری هانتینگتون و پارکینسون، پریون و جنون گاوی،پروتئین و... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- پزشکی
سید ابوالقاسم قدمی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 136
کتاب آمیلوئید و پریون