عنوان کتاب: کتاب اصول طراحی بانک اطلاعاتی

See all ads from باقری پور
قیمت : 8000
ID :59

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1131/09/02
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/09/15
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/09/18
از جمله دروس تخصصي رشته‌هاي مهندسي کامپيوتر از قبيل نرم‌افزار، سخت‌افزار و تکنولوژي اطلاعات، درس سه ‌و دو واحدي بانک اطلاعاتي است که در دانشکده‌هاي کامپيوتر با همين عنوان تدريس مي‌شود. با توجه به نياز روزافزون دانشجويان براي درک بهتر و آسان‌‌تر اين درس و همچنين به‌دليل اهميت اين درس در امتحان کارشناسي ارشد، اينجانب برآن شدم که اين مجموعه را به‌صورت کتاب درآورده و در اختيار دانشجويان قرار دهم. در اين كتاب سعي شده است مطالب به‌صورت ساده و روان بيان شود و به همين جهت ضمن آوردن مثال‌هاي فراوان در فصول کتاب ذکر شده است. سرفصل‌هاي اين کتاب براي دانشجويان رشته مهندسي کامپيوتر تدوين شده است.
مطالب عرضه شده در اين کتاب عبارتنداز: مفاهیم پایگاه داده، جبررابطه‌ای، مدلسازی معنایی داده‌ها، مدل رابطه‌ای، وابستگی تابعی، نرمالسازی.
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه نمایید.
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
زهرا پیرمرادیان
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 116
کتاب اصول طراحی بانک اطلاعاتی