عنوان کتاب: کتاب کار علوم چهارم ابتدایی

قیمت : 5000
ID :63

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/07/06
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/07/12
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/07/16
کتاب شامل تعدادی تمرین ها، فعالیت ها، سوالات و پرسش و پاسخ ها یی هدفدار در ارتباط با درس علوم می باشد.
این کتاب مکمل کتاب درسی علوم بوده، به گونه ای که دانش آموز پس از فرآیند تدریس با حل آن مفاهیم را بهتر درک نموده و به یادگیری پایدار خواهد رسید.
فراگیر در هر فصل کتاب با تعدادی تمرین متنوع از جمله تمرینات وصل کردنی،رسم کردنی، حل جدول های مختلف و... روبه رو می شود که هریک به گونه ای موجب عمق بخشیدن به آنچه یاد گرفته است، می شود.
در هر فصل متناسب با موضوعات گوناگون ،مطالبی تحت عنوان دانستنی ها آمده است که مطالعه آن ها سبب می شود شما با مطالبی فراتر از کتاب درسی آشنا شوید.
در بخش پایانی تعدادی نمونه سوال میان نوبت، نوبت اوّل و دوّم جهت آشنایی فراگیران و اولیا آورده شده که انشاء الله مثمر ثمر باشند.
امید است این مجموعه مورد توجّه عزیزان قرار بگیرد.کاستی های این مجموعه را می توانید از طرق زیر با ما در میان بگذارید تا به این ترتیب به بهبود کیفیت کار کمک نمایید.

علی خلقتی – تابستان 91
موضوع: کمک درسی-دبستان
علی خلقتی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 92
کتاب کار علوم چهارم ابتدایی