عنوان کتاب: کتاب سوگ در کودکان

See all ads from باقری پور
قیمت : 5800
ID :66

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/06/11
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/06/26
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/06/26
کتاب حاضر شامل 11 فصل میباشد که در این فصول درباره ی تاثیر مرگ وبحران در سطوح مختلف رشد، دستورالعمل رسیدگی به نیازهای کودکان، تفاوت های جنسی در سوگ کودکان و .... صحبت نموده است.
برای خرید کتاب می توانید از طریق شماره های مندرج در سایت با دفتر نشر تماس بگیرید
موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
الهام آقایی، پریناز سجادیان، دکتر مهرداد کلانتری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 152
کتاب سوگ در کودکان